Eerste stappen bij langdurig ziekteverzuim verminderen

Om langdurig ziekteverzuim te verminderen is het belangrijk eerst goed te weten over welke cijfers het gaat. Volgens Volksgezondheidenzorg heeft 35,1 procent van de mannen en 41,5 procent van de vrouwen tussen de vijftien en vierentwintig jaar zich in de afgelopen twaalf maanden ziekgemeld. Voor de leeftijdscategorie vijfentwintig tot en met vierendertig liggen die percentages iets hoger met 43,7 en 53,8 respectievelijk. Cijfers voor de categorieën vijfendertig tot vierenveertig, vijfenveertig tot en met vierenvijftig en vijfenvijftig tot en met vierenzestig liggen de percentages tussen eerder genoemde getallen. 

langdurig ziekteverzuim verminderen

Langdurig verzuim

Langdurig verzuim komt het meest voor in de groepen vijfenvijftig tot en met vierenzestig. Het minst langdurige verzuim is te vinden bij de leeftijdscategorie vijftien tot en met vierentwintig. De grafieken laten duidelijk zijn dat leeftijd een belangrijke factor is in het voorspellen van ziekteverzuim, je zou kunnen zeggen dat leeftijd en langdurig ziekteverzuim positief gecorreleerd zijn. Het gemiddelde aantal dagen verzuim over alle groepen genomen is zeven dagen. Vrouwen lijken over het algemeen iets vaker langdurig ziek te zijn dan mannen. Mannen daarentegen melden zich over het algemeen iets minder vaak langdurig ziek dan vrouwen. Vrouwen melden zich over het algemeen genomen dus iets vaker ziek en zijn iets langer ziek. Daar kan je mee doen wat je wil.